Autoři zastoupení ve sbírce

Franz WOLF

(Praha 1795–1859 Praha)

Litograf činný ve Vídni ve dvacátých až čtyřicátých letech 19. století. Z jeho produkce jsou známé pohledy na česká města a listy s dvorskými slavnostmi podle kreseb Eduarda Gurka.