Autoři zastoupení ve sbírce

Friedrich GEISSLER

(Norimberk 1778–1853 Norimberk)

Norimberský rytec a kreslíř, žák Gustava Philippa Zwingera a Heinricha Guttenberga, s nímž odešel do Paříže (1803–1814). Zde byl činný jako reprodukční grafik a zhotovoval rytiny krajin, obrazů starých mistrů a ilustrací pro umělecké i topografické publikace. Pro pražské nakladatelství Karla Andrého ryl podle předloh Vincence Morstadta pohledy na Prahu a Karlovy Vary.