Autoři zastoupení ve sbírce

Friedrich HOHE

(Bayreuth 1802–1870 Mnichov)

Grafik a malíř. Nejdříve se vyučil pod vedením svého otce, následně pokračoval ve studiu na mnichovské akademii. Od roku 1823 se začal specializovat na litografii, v níž záhy dosáhl nebývalého mistrovství. Coby vyhledávaný reprodukční grafik převedl velké množství prací svých slavných vrstevníků.