Autoři zastoupení ve sbírce

Georg Andreas WOLFGANG

(Chemnitz 1631 – 1716 Augšpurk)

Zakladatel augšpurské rytecké rodiny Wolfgangů. V Augšpurku působil nejdříve jako zlatník, poté se u Matthäuse Küsella vyučil ryteckému umění. Vytvořil grafické listy různého charakteru, především podobizny ale i univerzitní teze. Údajně jako první rytec v Augšpurku začal používat techniku mezzotinty.