Autoři zastoupení ve sbírce

Gérard EDELINCK

(Antverpy 1640 – 1707 Paříž)

Ve Francii naturalizovaný grafik flámského původu (Antverpy), žák Gaspara Huybrechta, přišel v roce 1666 do Paříže, buď na doporučení svého učitele nebo na vyzvání ministra financí Colberta, který ovládal dění a módu na francouzském královském dvoře.