Autoři zastoupení ve sbírce

Giovanni da Bologna GIAMBOLOGNA

(1529 - 1608)

Italský sochař vlámského původu, jeden z nejvýznamnějších představitelů evropského manýrismu. Vyučil se v sochařské dílně Jeana Dubroeuqa, později vystudoval i antické sochařství v Římě, kde žil v letech 1555-1557. Seznámil se zde také s dílem Michelangela, kterého velmi obdivoval. Při cestě zpět domů se zastavil ve Florencii, kde byl osloven nabídkou Francesca Medicejského, aby vstoupil do jeho služeb. Nabídku přijal a ve Florencii zůstal až do smrti, ačkoli se nikdy nenaučil italsky. Pracoval zde též na zakázkách papeže Pia IV. pro kterého v roce 1566 vytvořil tzv. Neptunovu kašnu.

Giambologna je považován za jednoho z nejlepších manýristických sochařů. Pracoval hlavně s mramorem a bronzem. Často tvořil akty, kterými zdobil fontány, a jezdecké sochy – byl autorem úplně první jezdecké sochy ve Florencii (vévody Cosima I. Medicejského). Tato socha sloužila jako vzor pro mnoho jiných jezdeckých soch v Evropě. Byl úspěšný i obchodně – začal například vyrábět zmenšené repliky svých soch a ve velkém je prodávat. Mezi vrcholná díla, která známe náleží mramorový Únos Sabinek umístěný ve Florencii  v Loggia dei Lanzi.