Autoři zastoupení ve sbírce

Hans CANON

(Vídeň 1829–1885 Vídeň)

zvaný JOHANN VON STRASCHIRIPKA

Malíř. Vídeňský rodák studoval na akademii u Ferdinanda Georga Waldmüllera a Carla Rahla. Během své kariéry hodně cestoval. V roce 1874 se definitivně usadil ve Vídni, kde také zemřel. Canon patřil vedle Hanse Makarta k předním uměleckým celebritám své doby. Jeho výtvarné přístupy jsou charakteristické pro stylový obrat od kresby k malbě. Zjevná inspirace rubensovskými předobrazy poskytovala pozdní historizující fázi možnost realistického vyjádření, které v českém prostředí ovlivňovalo autory dodávající svá díla do buržoazních salonů.