Autoři zastoupení ve sbírce

Hanuš SCHWAIGER

(Jindřichův Hradec 1854–1912 Praha)

Malíř a ilustrátor. Proti vůli svých rodičů začal studovat vídeňskou akademii. Pro zjevný talent byl přijat do ateliéru Hanse Makarta. Mezinárodní renomé získává na základě rozměrných Novokřtěnců v Münsteru, jejichž úspěch utvrdil jeho styl. Schwaigrovo dílo je výrazné svojí žánrovostí, kdy podněty hojně čerpal za svých cest po Německu a Nizozemí.