Autoři zastoupení ve sbírce

Heinrich Friedrich FÜGER

(Heilbronn 1751–1818 Vídeň)

Malíř historií, portrétista. Po studiích u Adama Oesera v Lipsku odcestoval do Itálie. Přijal jmenování ředitelem vídeňské akademie. Jako významný exponent neoklasicismu mengsovského stylu náležel k vlivným autorům střední Evropy kolem roku 1800. Jeho dílo je rozsáhlé a obsahuje nejrůznější umělecké okruhy.