Autoři zastoupení ve sbírce

Hugo BAAR

(1873 - 1912)

Narodil se v Novém Jičíně jako syn obchodníka Johanna Nepomuka Baara. Po studiích na německé reálce navštěvoval v letech 1889-1892 odbornou tkalcovskou školu v Novém Jičíně. Základy malířského umění získal na Škole uměleckých řemesel ve Vídni u ředitele H. Storcka a v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Mnichovské Akademii u G. Hackela a H. Kniera. V roce 1903 se oženil s Leonií Fritsche, dcerou úředníka továrny na klobouky v Novém Jičíně. Uměleckou dráhu zahájil 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských. V jeho tvorbě se od té doby často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. V roce 1907 stál u založení Muzejního spolku v Novém Jičíně. V roce 1907 vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mährischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, vídeňského secesního malíře Gustava Klimta. Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. Iniciativou Hugo Baara bylo v roce 1909 založeno Sdružení německo-moravských výtvarných umělců se sídlem v Brně. Předsedou byl Hugo Charlemont, veškerou činnost spolku však organizoval Hugo Baar jako místopředseda. V roce 1910 podnikl cestu do Německa, Belgie a Holandska, o rok později k Baltu.