Autoři zastoupení ve sbírce

Ignác (Hynek) LECHLEITNER

(Praha 1827 – datum a místo úmrtí není známo)

Grafik. Ve čtyřicátých letech 19. století studoval na pražské akademii. Následně pokračoval ve Vídni, kde se i usadil. Náležel zde k národně uvědomělým Čechům a s Čechy zůstával ve vřelém kontaktu například skrze členství ve výtvarném odboru Umělecké besedy.