Autoři zastoupení ve sbírce

Ignác UMLAUF

(Mlýnice 1821–1851 Kyšperk)

Malíř žánrů, portrétista. Byl žákem Františka Tkadlíka na pražské akademii. V letech 1839–1847 působil ve Vídni, kde se pod vlivem Ferdinanda Georga Waldmüllera a Petera Fendiho vyprofiloval coby portrétista a malíř žánrů. Jedná se o českými dějinami umění stále nedoceněnou osobnost.