Autoři zastoupení ve sbírce

Isaak MAJOR (MAYOR)

(Frankfurt nad Mohanem 1576 – 1630 Vídeň)

Žák Roelanta Saveryho a Aegidia Sadelera. O jeho životě není známo příliš mnoho zpráv. Jako umělec, který prošel významnými manýristickými dílnami, je doložen grafickými pracemi Velkou krajinou se sv. Jeronýmem
(1622) a šesti obrazovými pohledy na českou krajinu podle Petera Stephaniho.