Autoři zastoupení ve sbírce

Isidore Laurent DEROY

(Paříž 1797–1886 Paříž)

Grafik. Byl výtvarně činný od dvacátých let 19. století. Specializoval se především na litografii. Vytvořil řadu převodů podle starých mistrů. Patrně nejznámějším Deroyovým dílem je soubor grafik vzniklých na základě umělcovy cesty po Brazílii.