Autoři zastoupení ve sbírce

Jacob MATHAM

(Haarlem 1571 – 1631 Haarlem)

Významný haarlemský mědirytec a kreslíř, stylem práce „nejvěrnější“ žák Hendricka Goltzia, jenž byl jeho nevlastním otcem a v jehož dílně se Matham školil již od útlého věku. V letech 1593 až 1597 pobýval a pracoval v Itálii, především v Římě a Benátkách. Od roku 1598 působil v rodném Haarlemu, kde v roce 1605 získal funkci děkana svatolukášského cechu. Matham tvořil zcela v goltziovském duchu, a to nejen podle vlastní invence a návrhů Goltziových, ale také podle předloh dalších nizozemských a italských umělců. Reprodukoval rovněž díla proslulých renesančních mistrů, jako například Albrechta Dürera. Byl nejen vynikajícím mědirytcem, ale také kreslířem, jak dosvědčuje jeho několik dochovaných signovaných kreseb. Ryteckému umění se věnovali i dva z Mathamových synů, Jan a Theodor.