Autoři zastoupení ve sbírce

Jacob VAN DER HEYDEN

(Štrasburk 1573 – 1645 Brusel)

Malíř, sochař, mědirytec a nakladatel, příslušník štrasburské umělecké rodiny Heydenů (malířství se věnoval jeho otec Jan i bratr Isaak). O jeho životě není příliš známo. Vyučil se u Raphaela Coxieho, asi až do roku 1635 působil v rodném městě, poté v Bruselu. Z Heydenových malířských a sochařských realizací se dochovalo pramálo. Známý je oproti tomu velký počet jeho rytin, provedených podle vlastní invence i předloh dalších umělců, jež zahrnují zejména řadu portrétů, a dále pak listy s biblickou, alegorickou, topografickou a další tematikou.