Autoři zastoupení ve sbírce

Jacopo Robusti TINTORETTO

(1518 - 1594)

Malíř Jacopo Robusti (1518 – 1594), přezdívaný díky otcově profesi barvíře hedvábí
Tintoretto, reprezentuje přední uměleckou produkci renesančních Benátek. Nelze jej však označit
za stoupence zdejší tradiční formy. Tintorettův přístup v mnohém naopak vybočuje, čímž vnáší
mezi soudobé umělce důležitou tvůrčí protiváhu. Neotřelost jeho děl vystupuje nejzřetelněji
při srovnání s obrazy Paola Veronesa, dalšího klíčového zástupce benátského malířství 16. století,
věrného dědice tizianovsky orientované tvorby. Zatímco Veronesovým prosvětleným malbám
zářivých barev vévodí řád téměř symetricky vyrovnaných kompozic, dráždí Tintorettova skladba
nezřídka založená na decentralizaci a diagonálách svou labilitou. Dramatický nádech výjevů, jež 
zachycují děj ve vyhroceném okamžiku, navíc zesiluje podstatně temnější kolorit, akcentující efekty
světel a stínů. Zvlášť naléhavě působí jeho náboženské obrazy, prozrazující hloubku umělcovy
vroucí a upřímné religiozity.