Autoři zastoupení ve sbírce

Jacques CALLOT

(1592–1635)

Jacques Callot působil ve Francii, kde se v roce 1607 začal učit zlatníkem u rytce Demenga Croqa. Roku 1608 odešel do Florencie a v letech 1609–1611 je jeho pobyt doložen v Římě, kde se učil u Philippa Thomassina mědirytectví. V roce 1611 pracoval v dílně u Francesca Villameny a Antonia Tempesty, s nímž odjel do Florencie. Roku 1621 se vrátil do Nancy. Pracoval pro lotrinský dvůr, později pro místodržitelku Nizozemí Eugenii Rakouskou a Ludvíka XIII. Jeho dílo čítá 1428 listů, převážně provedených technikou leptu podle vlastních předloh. Callotovy práce jsou nemyslitelné bez manýrismu kultivovaného francouzskou aristokratickou renesanční kulturou. Autor přímo vychází z hypertrofovaných figur a rytmiky postav Jacquesa Bellange. Nezapře inspiraci s literárními zdroji Françoise Rabelaise.