Autoři zastoupení ve sbírce

Jakob STEINHART

(1887 - 1968)

V letech 1906-8 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Berlíně, kde byl žákem Lovise Corintha a Hermanna Strucka, po té studoval u Henri Matisse v Paříži. Byl spoluzakladatelem skupiny Die Pathetiker a v roce 1912 vystavoval u Herwarta Waldena v berlínské galerii Der Sturm. Byl účastníkem bojů na frontě a v roce 1917 vystavil v berlínské Sezession válečné kresby. V roce 1925 navštívil Palestinu, kam emigroval po nástupu Hitlera k moci v roce 1933. Ve svých dílech zobrazil zaniklý svět haličských Židů.