Autoři zastoupení ve sbírce

Jakub BAUERNFREUND

(1904–1976)