Autoři zastoupení ve sbírce

Jan AUTENGRUBER

(1887–1920)