Autoři zastoupení ve sbírce

Jan DĚDINA

(Straky 1870–1955 Tatobity u Turnova)

Malíř, ilustrátor. V letech 1885–1892 studoval na UMPRUM u prof. Františka Ženíška a na akademii v Praze (malířství od roku 1893 u Maxmiliana Pirnera). Autor řady portrétů a žánrových scén. Po cestě do Itálie se usadil v Paříži, kde krátce spolupracoval s Alfonsem Muchou. Známy jsou jeho díla pro samostatné číslo časopisu L´Assiete au Beurre (1903). S Emilem Besnardem prováděl nástropní výmalbu v Comédie Francoise a v malém paláci na Champs Elysées. Na Světové výstavě v Paříži 1900 získal čestné uznání. Ilustroval francouzské vydání Poggiova spisu Jan Hus, jehož kresby sklidily v roce 1902 pocty na Salonu. Toto téma zpracoval ještě s Muchou pro vydání u Jana Otty. K souboru jeho kreseb napsal roku 1909 úvod francouzský sochař Emil Antoine Bourdelle. Po patnácti letech se vrátil do Čech, kde působil v rodném Nymburce a Praze.