Autoři zastoupení ve sbírce

Jan HILLER

(Doložen v Praze mezi lety 1716–1745)

Pražský mědirytec. Dlabač vyjmenovává 38 jeho mědirytin,  především religiózního charakteru (devocionálních
grafických listů, podobizen svatých a podobně), ale také několik knižních ilustrací, frontispisů a rytin heraldické tematiky.