Autoři zastoupení ve sbírce

Jan Josef DIETZLER

(Praha 1694–1744 Praha)

Malíř, kreslíř a geometr. Působil v první polovině 18. století v Praze. Podle jeho předloh bylo v roce 1743 provedeno patnáct rytin pro spis Johanna Heinricha Ramhoffského Drey Beschreibungen zaznamenávajících pražskou korunovaci Marie Terezie. Známo je ještě několik dalších Dietzlerem navržených grafických listů a kreseb.