Autoři zastoupení ve sbírce

Jan Karel BALZER

(Lysá nad Labem 1769 – 1805 Praha)

Mědirytec. Syn Jana Jiřího a bratr Antonína Karla Balzera. Prvního vzdělání nabyl pod vedením svého otce na jehož popud se vydal za dalšími studiemi do Vídně (Jacob Schmutzer, Franz Edmund Weirotter) a do Drážďan (Johann Christian Klengel). Další cesty podnikl do Itálie a Anglie. Po svém usazení v Praze se specializoval podobně jako jeho otec na portrét a grafický přepis děl cizích umělců.