Autoři zastoupení ve sbírce

Jan KONŮPEK

(Mladá Boleslav 1883 –1950 Praha)

V letech 1903–1906 studoval architekturu a pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Praze a v letech 1906–1908 malbu v ateliéru Maxmiliána Pirnera na pražské akademii. Techniku leptu si osvojoval u Alessandra de Pian. Od roku 1907 začal vytvářet ilustrace, grafické cykly, intenzivně se věnoval kresbě a také maloval. Byl zakládajícím členem uměleckého sdružení Sursum (1910–1912) a účastnil se obou jeho výstav. Spolu s Pacovským a Dolenským založili v roce 1912 výpravnou grafickou revue Veraikon. V letech 1910–1923 působil jako pedagog na střední uměleckoprůmyslové škole v Plzni, v roce 1923 se natrvalo usadil v Praze. Pravidelně se účastnil výstav SVU Mánes a SČUG Hollar. V časopise Hollar publikoval řadu článků. Ve své tvorbě na sebe nechal zapůsobit symbolismus, kubismus, později také poetismus a surrealismus.