Autoři zastoupení ve sbírce

Jan KOULA

(Český Brod 1855–1919 Praha)

Architekt, teoretik, pedagog. Od roku 1897 působil jako učitel kreslení na pražské technice. Pedagogicky činný byl též na pražské akademii. Velmi se zajímal o českou renesanci, za mnohé mu vděčí česká folkloristika. Mezi autorovými četnými realizacemi vyniká například návrh barevného sgrafita pro pavilon Maroldovy Bitvy u Lipan.