Autoři zastoupení ve sbírce

Jan KROUPA

(Praha 1794–1875 Praha)

Portrétista. Žák pražské akademie (1811–1821). Kroupovo dílo je poměrně různorodé povahy, osciluje od portrétů až po žánry. Umělec působil jako kopista v šlechtických rodinách. Spolu s Antonínem Machkem důrazně vystupovali proti poměrům na české výtvarné scéně ve třicátých letech 19. století. Po roce 1848 se angažoval v nově ustanoveném uměleckém spolku Jednoty umělců výtvorných.