Autoři zastoupení ve sbírce

Jan MULLER

(1571–1628)

Amsterdamský mědirytec a kreslíř, studoval u svého otce Harmena Jansz. Mullera a Hendricka Goltzia. Byl převážně činný v Amsterdamu, dočasně také v Antverpách. Ryl podle vlastních předloh (mytologické scény a portréty), dále podle Heinricha Aldegrevera, Cornelise Cornelisz. van Haarlem, Lucase van Leyden (Sv. Petr a Pavel, Sen sv. Josefa, Portrét Maxmiliana I.), Petera Paula Rubense, Bartholomea Sprangera, Adriana de Vries ad.