Autoři zastoupení ve sbírce

Jan PREISLER

(Popovice u Berouna 1872–1918 Praha)

Malíř, grafik, ilustrátor. V letech 1887–1895 studoval na UMPRUM v Praze. Roku 1917 byl jmenován profesorem speciálky na AVU. Patří ke generaci zakladatelů českého moderního umění. Člen spolku Mánes a vídeňského Hagenbundu. Jeho dílo se dotýká různých proudů od naturalismu, impresionismu, symbolismu až k secesi. Preislerův ilustrační podíl na Volných Směrech, básní Zeyera, Březiny a Opolského souvisí ještě s dobovým symbolismem. Mezi raná díla počítáme triptychy Velikonoce, Vítr, Vánek (1896). Umělecky nosný je triptych Jaro (1900) malovaný pro Kotěrův první dům v Praze. Brzy následuje řada melancholicky laděných děl dramatizovaných v tématech Milenci u Černého jezera, Smutek, Milenci (1904). Od roku 1909 vznikají monumentální a dekorativní díla pro Zemskou banku v Praze, centrální halu muzea v Hradci Králové, v letech 1910–1912 pracoval na výzdobě Palackého salonu v Obecním domě v Praze.