Autoři zastoupení ve sbírce

Jan Quirin JAHN

(Praha 1739–1802 Praha)

Malíř historií, teoretik, spisovatel. První umělecké vzdělání nabyl pod vedením svého otce Jakuba Vavřince. Po předložení mistrovského kusu roku 1767 se rozhodl pokračovat ve studiu a procestoval Nizozemí, Francii a Německo. Téhož roku odešel do Vídně, kde se stal členem akademie. Následujícího roku se usadil trvale v Praze. Těžiště jeho výtvarné tvorby spočívá v četných realizacích pro různé církevní instituce. V osmdesátých letech 18. století si otevřel obchod se suknem. Umění se věnoval též teoreticky, kdy jako poslední představený uměleckého cechu získal cechovní písemnosti. Tento materiál se mu stal bohatým zdrojem informací pro jeho literární činnost.