Autoři zastoupení ve sbírce

Jan Rudolf ŠPORK

(1696? – 1759)

Církevní hodnostář, biskup, sběratel umění, kreslíř.