Autoři zastoupení ve sbírce

Jan VAN DE VELDE II.

(Rotterdam? 1593 – 1641 Enkhuizen)

Narodil se kolem roku 1593 snad v Amsterdamu. Byl žákem Jacoba Mathamse v Haarlemu. Zemřel roku 1641 v Enkhuizenu. Van de Velde II. ryl nejen své vlastní předlohy, ale i díla současníků jako Franse Halse či Moysesze van Uytenbroeck. Jeho grafické dílo obsahuje přes 500 grafických listů a téměř sto identifikovaných kreseb, které nám mimo jiné ukazují život v Haarlemu ve dvacátých a třicátých letech 17. století.