Autoři zastoupení ve sbírce

Jan WARTER

(Praha 1788 – 1861 Praha)

Malíř a grafik. Žák pražské akademie od roku 1806. Počátkem 20. let 19. století vypracoval několik listů pro Dějiny české v obrazích.