Autoři zastoupení ve sbírce

Jan Zachariáš QUAST

(Březové Hamry u Karlových Varů 1814 - 1891 Písek)

Miniaturista, portrétista. Vystudoval u otce Konráda Quasta. Dříve než se definitivně usadil v Čechách, pracoval po celé Evropě. Specializoval s ena malbu na porcelán. Od roku 1843 tvořil v Praze. Jako žádaný malíř vitráží vytvořil několik realizací pro císaře Ferdinanda V. v Zákupech. Další okenní malby provedl pro Rohany na Sychrově a dále v Hradci Králové, Vimperku nebo pro chrám sv. Víta v Praze. Velice často byl činný podle cizích návrhů. V jeho portfoliu tak nalezneme předlohy například od Horace Verneta, Josefa Führicha, Viléma Kandlera nebo Josefa Matyáše Trenkwalda. Ke konci života se po přesídlení do Písku věnoval fotografování.