Autoři zastoupení ve sbírce

Jaroslav ČERMÁK

(Praha 1830–1878 Paříž)

Malíř. Na pražskou akademii vstoupil v relativně pozdním věku sedmnácti let. Vzhledem k tomu, že byl nespokojen s výukou, rozhodl se školu opustit (1849) a pokusit se o vstup do proslulého ateliéru Louise Gallaita. Na jeho radu se nechal zapsat nejdříve na antverpskou akademii. Prokázané schopnosti mu roku 1850 umožnily nastoupit k Gallaitovi, s nímž zůstal ve spojení po celý život. Čermák se záhy osamostatnil a zvolil si za sídlo Paříž, kde nabyl s prvními obrazy světové proslulosti. Liberálně smýšlející umělec volil pro své historické kompozice především náměty z českých dějin. Druhá poloha jeho díla spočívá v aktualizaci základních historických témat a je podmíněna znalostmi Černé Hory. Pro Čechy představoval ideál v zahraničí úspěšného umělce.