Autoři zastoupení ve sbírce

Jean Antoine HOUDON

(Versailles 1741–1828 Paříž)

Sochař. Studoval na pařížské akademii. Získal několik cen. V roce 1764 podnikl cestu do Říma, kde pracoval čtyři roky. Roku 1769 debutoval v Salonu. V letech 1771 a 1773 pobýval v Německu. Denis Diderot mu zprostředkoval kontakt na ruský dvůr. V této době se začal etablovat jako oficiální umělec nejvyšší společnosti. Mezi jeho klienty lze nalézt všechny evropské dvory. Náměty pro svá raná díla nacházel v mytologii. Vyhledávaný byl především coby portrétista. Rozsahem je jeho dílo srovnatelné pouze s vrstevníkem Antoniem Canovou, za jehož francouzský protipól je možné Houdona považovat.