Autoři zastoupení ve sbírce

Jean Baptiste LEPRINCE

(Méty 1734 – 1781 St. Denis du Port)

Malíř, grafik. Působil ve Francii. Žák Francoise Bouchera. 1754 cesta do Itálie a 1757 přes Holandsko do Petrohradu, kde se podílel na výzdobě Zimního paláce. Navštívil Moskvu a některé severské země. Pobýval také
na Sibiři a Kamčatce. 1763 návrat do Paříže. 1765 se stal Akademikem a vystavoval mnoho děl na pařížských
salonech. Pochvalně se o jeho díle vyjadřoval Denis Diderot.