Autoři zastoupení ve sbírce

Jean Jacques CAFFIERI

(1725 - 1792)

francouzský sochař působící na dvoře Ludvíka XV., pro nějž navrhl schodiště v pařížském Louvre. Byl známpředevším jako portrétista svých současníků, které prováděl v terakotě a mramoru. Celá řada jeho bust zobrazuje např. Madame du Barry (dnes v petrohradské Ermitáži), Pierra Corneilla či Jeana Racina nebo hudebního skladatele Jeana Philippa Rameaua či autora slavných bajek Jean de la Fontaina. Caffieri pocházel z italské sochařské rodiny, do Paříže přišel až během působení kardinála Mazarina.