Autoři zastoupení ve sbírce

Jean Louis LE BARBIER

(Rouen 1743 – kolem 1800 Paříž?)

Malíř, ilustrátor, spisovatel. Mladší bratr malíře Jeana Jacquesa Barbiera. Studoval na akademii v Rouenu. Od sedmdesátých let 18. století začal vystavovat na pařížském salonu. Záhy reagoval na díla Jacquesa Louise Davida. Svým neoklasicistním stylem významně ovlivnil francouzskou ilustrátorskou školu.