Autoři zastoupení ve sbírce

Jenny SALMOVÁ-REIFFERSCHEIDT

(Praha 1780–1857 Praha)

Krajinářka, malířka zátiší. Patrně nejznámější a nejúspěšnější umělkyně aristokratka, která svými zátišími směle konkurovala vídeňskému Josephu Niggovi a Franzi Xaveru Petterovi.