Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Adam Heinrich OEDENTHAL

(Kolín nad Rýnem 1791–1876 Kolín nad Rýnem)

Malíř, grafik. Do Prahy se dostal jako zajatec francouzských vojsk. Studoval zde akademii pod vedením Josefa Berglera. Na počátku dvacátých let 19. století pracoval v litografické dílně Antonína Machka, pro niž vytvořil převody Tance smrti Hanse Holbeina. Roku 1823 odešel do Frankfurtu nad Mohanem, kde se živil coby učitel kreslení. V Praze náležel k předním exponentům romantismu. Udržoval přátelské vztahy s Josefem Führichem, Franzem Nadorpem a Josefem Quaisserem.