Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Adam KLEIN

(Norimberk 1792–1875 Mnichov)

Malíř a grafik. Kleinovo umělecké školení začalo v rodném Norimberku, kde se orientoval na studium přírody a získal též základy grafických technik. Poté přešel na akademii do Vídně, kterou navštěvoval také v pozdější době. Cestoval po Rakousku a Maďarsku. V Itálii našel pro svou tvorbu novou orientaci. Od čtyřicátých let byl činný v Mnichově.