Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Andreas PFEFFEL, st.

(1674–1748)

Dílo Johanna Andrease Pfeffela  je spojeno s  činností na habsburském dvoře, kde působil jako mědirytec a nakladatel. Studoval na vídeňské akademii, poté byl činný jako dvorní rytec ve Vídni, později působil v Augsburgu. Spolupracoval se svým synem Johannem Andreasem Pfeffelem mladším.