Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Baptist CLAROT

(Vídeň 1797 ? – po 1854 Budapešť ?)

Litograf. Mladší bratr slavnějšího Alexandera studoval od roku 1812 vídeňskou Akademii, po jejímž absolvování
se specializoval na grafické techniky. Ve třicátých letech 19. století začal blíže spolupracovat se svým
bratrem, podle jehož obrazů vytvářel grafické přepisy jeho děl.