Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Carl LOTH

(1632–1698)

Loth byl německý malíř, ale většinu svého aktivního života žil v Benátkách. Také se mu říká Johann Karl, Carlotto či Carlo Lotti. Byl synem a žákem svého otce Johanna Ulricha Lotha, ale již ve svých jedenadvaceti letech, kdy po školení u svého otce odešel do Říma, na něj velmi zapůsobil Caravaggio. Silně jej ovlivnil také Pietro Liberi. V roce 1657 přesídlil do Benátek, kde spojil caravaggiovský temný styl s benátským modravým koloritem. Měl četné žáky, mezi které patřili například Johann Michael Rottmayr, Paul Strudel, Daniel Seiter či Giovanni Battista Langetti. Nepochybně ovlivnil také českého malíře Petra Brandla.