Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Christian Ernst MÜLLER

(Troistedt 1766–1824 Výmar)

Kreslíř a grafik, byl podporován Johannem Wolfgangem Goethem. Umění vystudoval ve Výmaru. Grafice se vyučil u Johanna Heinricha Lipse. Je autorem četných portrétů a vedut.