Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Christian REINHART

(Hof 1761–1847 Řím)

Krajinář, grafik. První umělecké vzdělání získal u Adama Friedricha Oesera v Lipsku, odkud se přestěhoval do Drážďan, aby zde pokračoval v dalším studiu a navázal přátelství s Friedrichem Schillerem. Díky stipendiu mohl odejít do Říma, kde se naplno rozvinul autorův nezměrný talent. Společně s Josefem Antonem Kochem náleží k zakladatelům německé klasické krajinomalby. V Čechách měl například vliv na dílo Antonína Mánesa.