Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Daniel HERZ ST.

(Augšpurk 1693 – 1754 Augšpurk)

Augšpurský mědirytec, kreslíř a nakladatel. Ryl podle vlastních kreseb i podle předloh jiných umělců, nejen svých současníků ale i starších mistrů (reprodukoval například fresky Pietra da Cortona). Autor četných ornamentálních a architektonických rytin a knižních ilustrací. Herzův plán na zřízení nové Akademie v Augšpurku zrealizoval až jeho syn, rovněž rytec, Johann Daniel Herz ml.