Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Elias HAID

(Augšpurk 1739–1809 Augšpurk)

Augšpurský rytec, syn Johanna Jacoba Haida, u nějž se vyučil. Podobně jako otec se věnoval především portrétům provedeným v technice mezzotinty. Pro své umění byl zahrnován zakázkami z Německa i Švýcarska. Po smrti otce převzal rodinné nakladatelství a pokračoval v tvorbě a vydávání podobizen mnoha více i méně význačných osobností. Mimo oblast portrétního žánru si získaly proslulost jeho ilustrační kolorované rytiny pro Britische Tiergeschichte Thomase Pennanta (vydání v německém překladu pochází z roku 1782). V letech 1788–1809 působil coby ředitel akademie umění v Augšpurku.